Activiteiten 2018

Dit jaar stond geheel in het teken van de Beeldengalerij Haarlem langs de Dreef. Lees verder onder financieel

Activiteiten 2017

Uiteraard hebben we dit jaar de beelden en de fonteinbak weer onderhouden.De beelden werden schoongemaakt en in de was gezet.

We zijn begonnen met de voorbereidingen voor de Beeldengalerij Haarlemmerhout, langs de Fonteinlaan en de Dreef.

Activiteiten 2016

In 2016 werd vooral aandacht besteed aan het onderhoud van de fonteinbak en de beelden. Met vrijwilligers werd de fonteinbak geschrobt. De beelden werden in de was gezet. Met een schilder is de was op kleur gebracht om beter de steenkleur te benaderen.

Het herstel in 2014.

Twee jaar nadat we het idee voor het herstel hadden geopperd, is het Hildebrandmonument en zijn omgeving in oude luister hersteld. Op 13 september 2014, de 200e geboortedag van Beets, werd het monument feestelijk onthuld door wethouder en locoburgemeester Jack van der Hoek en door de Stichting. Een mooi resultaat van een goede samenwerking tussen gemeente en de stichting. 

Het herstelproces kreeg al veel aandacht in de lokale media. Na de voltooiing bleek al meteen de belangstelling van Haarlemmers en toeristen, die regelmatig komen kijken en op de bankjes bij het monument verwijlen. Daarmee hebben wij een van de doelen bereikt, nl sociale controle.

Doordat wij  strak stuurden op de voortgang, konden wij alle werkzaamheden op tijd afronden. Spannend was de voortgang van de productie van de beelden en het vinden van de patina in de gewenste steenkleur. Vijf dagen voor de opening werden de beelden geplaatst.

De omgeving is, grotendeels op kosten van de gemeente t.l.v. het onderhoudsbudget, opgeknapt: snoeien en zichtlijnen herstellen.

Omdat zich sponsors hadden gemeld die een speciale financiële bijdrage daarvoor wilden leveren, konden we professionele verlichting aanleggen. De verlichting geeft een theatraal effect en zorgt ervoor dat de plek voor bezoekers ook ’s avonds aantrekkelijk is. Bovendien zorgt de verlichting voor de noodzakelijke preventie tegen vandalisme.

Ons boek konden we maken dankzij de belangeloze medewerking van auteurs en dankzij een gulle gever.

Financieel resultaat

Dankzij financiële bijdragen van donateurs en fondsen konden we de fontein en de beelden herstellen zoals we gepland hadden. We stuurden strak op het in de hand houden van kosten en konden de eigen kosten laag houden.

Wilt u het jaarverslag en de jaarrekening lezen kijk dan bij financieel

 

Stichting Hildebrandmonument | info at hildebrandmonument.nl